Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno
 
 
 
 
PORTFOLIO

Izlistaj sve 
Reference - izbor
Preskliping
Reklamna galanterija
FileMaker rešenja
Specijalna ponuda
Besplatna prezentacija
Naši saradnici
Pitajte
Pošalji materijal
- - - - - - -
Vip centar
Vip centar


Hauke cleaning service
Hauke cleaning service


Budva Igrice
Budva Igrice


Poslasticarnica ATINA
Poslasticarnica ATINA


Marina Tadić
Marina Tadić


 

Idejna rešenja


  Programska rešenja implementiramo u dve oblasti:

 • Prva oblast podrazumeva samu poslovnu jedinicu tj. B2B ( Business to business odnos). Svrsishodni programi kao što su programi za vođenje određenog preduzeća  rešavaju probleme koji se tiču finansijskih, satatističkih,  resursnih, kapacitivnih(broj zaposlenih) rezultata u cilju postizanja savršene strukture i funkcije unutar same firme, kao i između partnerskih preduzeća.

   

 • Druga oblast se odnosi na na klijente preduzeća tj. B2C (Business to customer) gde je glavna funkcija programa omogućivanje lakše komunikacije između klijenta i firme u cilju postizanja i održavanja dugoročne saradnje (npr. interaktivne web-prezentacije).

   

   Marketinška rešenja podrazumevaju dva aspekta: tehnički i obzervacioni.

 

 • Tehnički- izrade svih vidova reklamnog materijala u cilju boljeg informisanja klijenata ili reklamiranja firme i njene delatnosti (prospekti,TV reklame, bilbordi, baneri, telopi...).  

   

 • Obzervacioni-osmišljavanje i vođenje reklamnih kampanja na širokom auditorijumu. Ispitivanje tržišta, određivanje ciljnih grupa, definisanje potražnje...

   

  Upravo neprekidna interakcija i neraskidiva povezanost između programskih i marketinških rešenja koja nudimo čini  naše poslovanje specifičnim i kvalitetnim.

 

 

 
 
 


 
 
Home E-mail Srpski English