Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno
 
 
 
 
PORTFOLIO

Izlistaj sve 
Reference - izbor
Preskliping
Reklamna galanterija
FileMaker rešenja
Specijalna ponuda
Besplatna prezentacija
Naši saradnici
Pitajte
Pošalji materijal
- - - - - - -
Hotel Mogren - Budva
Hotel Mogren - Budva


Kosovo i Metohija
Kosovo i Metohija


Rosch Technology
Rosch Technology


Ovo je Srbija
Ovo je Srbija


15 godina posle - Mr. Big
15 godina posle - Mr. Big


 

Želite da stičete nova znanja?


Kao posledica saradnje sa nevladinom organizacijom Art Revolution, sledeći zajednička umetničko - tehnološka nastojanja, pokrenuli smo "Školu umetnosti i digitalne kreacije - RASKRŠĆE" u našem prostoru.

Škola Raskršće realizuje svoju inovativnu zamisao kroz više oblasti:

Škola crtanja i slikanja
Škola glume kroz svetsku dramu
Škola parkour ( umetnost deplasiranja tela )
Škola fotografije
Škola kreativnog pisanja (kratka priča, scenario i žurnalistika)
Škola gitare
Škola grafičkog dizajna
Škola web dizajna
Škola Flash animacije
Računarski kursevi

Predavači su umetnici i profesori koji su kod nas i u inostranstvu stekli najviša obrazovanja. Takođe uživamo stručnu pomoć eminentnih svetskih umetnika realizovanu kroz održavanje kratkih zimskih i letnjih kurseva, koji će doprineti otvaranju mladaličkih umova van granica naše zemlje

Škola je jedinstvena u Srbiji i regionu samom činjenicom da objedinjuje nekoliko vidova umetnosti a pored toga svojevrsna je promocija modernog načina edukovanja, koji je sve više zastupljen u svetu, kako zbog najmodernijih naučno tehničkih sredstava, tako zbog mladog i inovativnog stručnog kadra.

Nalazimo se u novo izgrađenim prostorijama, opremljenim najsavremenijom tehnologijom i kompjuterskom opremom gde nastavu realizujemo korišćenjem učionica sa novim konceptom okruglog stola .

Škola je namenjena deci i odraslima koje uglavnom delimo u četiri grupe:

1. od prvog do četvrtog razreda
2. od petog do osmog razreda
3. srednjškolci
4. odrasli

Program školovanja je sastavljen u trimesterima i na godišnjem nivou.

Dodatak: Posle svakog tromesečja organizujemo izložbe i prezentacije radova nastalih tokom tog školovanja.

Za podrobnije informacije ili prijavljivanje pogledajte sajt škole:
www.raskrsce.comPADAJUCI MENI sa leve strane vam pruža mogućnost da na vrlo praktičan način pogledate izbor iz naših dosadašnjih radova i upoznate se sa tehnologijama i najčešćim marketinškim alatima koji se koriste na tržištu..

 
 
 


 
 
Home E-mail Srpski English