Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno Porno
 
 
 
 
PORTFOLIO

Izlistaj sve 
Reference - izbor
Preskliping
Reklamna galanterija
FileMaker rešenja
Specijalna ponuda
Besplatna prezentacija
Naši saradnici
Pitajte
Pošalji materijal
- - - - - - -
Mercur Nekretnine
Mercur Nekretnine


Reklamni set Agencije Kosmo Group
Reklamni set  Agencije Kosmo Group


Portal MobiBerza
Portal MobiBerza


Agencija za obezbeđenje - Polito
Agencija za obezbeđenje - Polito


Pres kliping
Pres kliping


 

Web i Multimedija


Multimedijalne prezentacije
se rade u tehnologijama koje objedinjuju fotografiju, zvuk, video, animaciju i tekst. Kombinovanjem ovih sadržaja, multimedijalne prezentacije u mnogo čemu prevazilaze standardni marketinški materijal i omogućavaju Vam da u potpunosti predstavite svoje proizvode ili usluge, kao i mogućnosti Vaše firme. Nakon mnoštva uspešno završenih projekata sa sigurnošću možemo da kažemo da nam u izradi ovakvih multimedija na našim prostorima nema premca što možemo da potvrdimo i ozbiljnim referencama:

- Srbija - Zemlja sporta - Naručioc: Vlada Srbije, ministarstvo sporta
- Ovo je Srbija - Naručioc: Vlada Srbije, ministarstvo turizma
- Greathings from Montenegro - Naručioc: Vlada Crne Gore, ministarstvo turizma
- Budva - Grad Theatar - Naručioc: Grad theater, Budva, CG
- Budva Games - Naručioc: Turistička organizacija Budve, CG

Detaljnije o ovim projektima pogledajte ovde!

Multimedijalne CD biznis (vizit) kartice koje pružaju mogućnost prikazivanja velike količine informacija o vašoj firmi, robama ili uslugama. CD biznis kartice su neprevaziđen metod marketinga u komunikaciji, između ostalog, zahvaljujuci i malim dimenzijama (9x6 cm), pa se mogu imati uvek pri sebi i poslovnim partnerima ostavljati kao vizit karta.

- City Taxi, Podgorica, CG
- Mercur System, Podgorica, CG

Detaljnije o CD biznis karticama pogledajte ovde!


Flash prezentacije
Vam preporučujemo u koliko želite da impresionirate svoje posetioce vizuelnim i zvučnim efektima! Nudimo Vam veliki izbor flash sajtova, od onih čistih - minimalističkih i modernih pa do najkompleksnijih i koderski najzahtevnijih.

Detaljnije o Flash prezentacijama pogledajte ovde!

CMS prezentacije preporučujemo kod izražene potrebe za često menjanje sadržaja strana. Ovaj vid prezentacija Vam omogućava da samostalno vršite potrebne izmene, a samim tim ne plaćate istu uslugu.

Detaljnije o CMS prezentacijama pogledajte ovde!


Složene web aplikacije preporučujemo ukoliko vaše potrebe prevazilaze lepo vizuelno predstavljanje. Dakle složeni programi povezani sa bazama podataka na internetu. Ukoliko imate ispostave firme širom sveta ili sl. vašem glavnom poslovnom programu možete pristupati bilo odakle koristeći web brauzer. Dakle klijent server tehnologija na internetu.

Detaljnije pogledajte ovde!

 
 
 


 
 
Home E-mail Srpski English